จับยี่กี VIP ล่าสุดวันนี้

รอบที่ 25
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx

หวยรัฐบาล October 16, 2022

รางวัลที่หนึ่ง
xxxxxx
3 ตัวหน้า
xxx xxx
3 ตัวล่าง
xxx xxx
2 ตัวล่าง
xx
รางวัลที่หนึ่ง
xxxxxx
3 ตัวหน้า
xxx xxx
3 ตัวล่าง
xxx xxx
2 ตัวล่าง
xx
รางวัลที่หนึ่ง
xxxxxx
3 ตัวหน้า
xxx xxx
3 ตัวล่าง
xxx xxx
2 ตัวล่าง
xx

หวยต่างประเทศ

หวยลาว
3 ตัวบน
959
2 ตัวล่าง
79
หวยเวียดนาม ฮานอยพิเศษ
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยมาเลย์
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยเวียดนาม ฮานอย
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยลาว Super
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยเวียดนาม ฮานอย VIP
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx

หวยหุ้นวันนี้

หุ้นดาวน์โจน
3 ตัวบน
551
2 ตัวล่าง
10

จับยี่กี VIP October 1, 2022

รอบที่ 1
3 ตัวบน
006
2 ตัวล่าง
30
รอบที่ 2
3 ตัวบน
114
2 ตัวล่าง
96
รอบที่ 3
3 ตัวบน
745
2 ตัวล่าง
32
รอบที่ 4
3 ตัวบน
643
2 ตัวล่าง
60
รอบที่ 5
3 ตัวบน
453
2 ตัวล่าง
95
รอบที่ 6
3 ตัวบน
799
2 ตัวล่าง
70
รอบที่ 7
3 ตัวบน
354
2 ตัวล่าง
73
รอบที่ 8
3 ตัวบน
995
2 ตัวล่าง
44
รอบที่ 9
3 ตัวบน
928
2 ตัวล่าง
08
รอบที่ 10
3 ตัวบน
437
2 ตัวล่าง
28
รอบที่ 11
3 ตัวบน
917
2 ตัวล่าง
66
รอบที่ 12
3 ตัวบน
804
2 ตัวล่าง
14
รอบที่ 13
3 ตัวบน
892
2 ตัวล่าง
17
รอบที่ 14
3 ตัวบน
092
2 ตัวล่าง
96
รอบที่ 15
3 ตัวบน
137
2 ตัวล่าง
73
รอบที่ 16
3 ตัวบน
189
2 ตัวล่าง
11
รอบที่ 17
3 ตัวบน
542
2 ตัวล่าง
88
รอบที่ 18
3 ตัวบน
976
2 ตัวล่าง
39
รอบที่ 19
3 ตัวบน
002
2 ตัวล่าง
46
รอบที่ 20
3 ตัวบน
639
2 ตัวล่าง
86
รอบที่ 21
3 ตัวบน
450
2 ตัวล่าง
49
รอบที่ 22
3 ตัวบน
618
2 ตัวล่าง
76
รอบที่ 23
3 ตัวบน
645
2 ตัวล่าง
00
รอบที่ 24
3 ตัวบน
820
2 ตัวล่าง
17
รอบที่ 25
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 26
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 27
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 28
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 29
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 30
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 31
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 32
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 33
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 34
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 35
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 36
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 37
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 38
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 39
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 40
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 41
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 42
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 43
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 44
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 45
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 46
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 47
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 48
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 49
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 50
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 51
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 52
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 53
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 54
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 55
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 56
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 57
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 58
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 59
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 60
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 61
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 62
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 63
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 64
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 65
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 66
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 67
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 68
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 69
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 70
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 71
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 72
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 73
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 74
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 75
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 76
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 77
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 78
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 79
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 80
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 81
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 82
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 83
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 84
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 85
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 86
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 87
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 88
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx